Pisma i wnioski

 1. pdfwordWnioski o zmianę ilości zamieszkałych osób.
 2. pdfwordWniosek o zmianę ilości zadeklarowanej normy wody ciepłej oraz zimnej.
 3. pdfwordWniosek o zmianę adresu do korespondencji.
 4. pdfwordWniosek o dodatek mieszkaniowy.
 5. pdfwordWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.
 6. pdfwordWniosek o wydanie warunków dotyczących wymiany kaloryfera.
 7. pdfwordWniosek o wydanie warunków dotyczących przebudowy pomieszczeń.
 8. pdfwordWniosek o wydanie zgody na zabudowę pieca typu Junkers.
 9. pdfwordWniosek o wydanie zgody na montaż kominka.
 10. pdfwordWniosek o wydanie zgody na montaż anteny.
 11. pdfwordWniosek o najem pomieszczenia wspólnego.
 12. pdfwordWniosek o rozłożenie zadłużenia na raty.
 13. pdfwordPełnomocnictwo do zebrania.
 14. pdfwordProtokół wymiany wodomierzy.
 15. pdf Oświadczenie sprzedaż
 16. pdf Wniosek o wyda nie pozwoleń na wjazd